Head

prof. Andrzej Wróbel, Ph.D., D.Sc. (mail)

Assistant professors (adiunkci):

Marek Bekisz, Ph.D. (mail)
Ewa Kublik, Ph.D., D.Sc. (mail)

PhD students:

Syune Nersisyan, M.Sc. (mail)
Anna Wieczorek, M.A. (mail)
Zuzana Borzymowska, M.A. (mail)
Katarzyna Paluch, M.A. (mail)
Katarzyna Jurewicz, M.A. (mail)
Aleksandra Składowska, M.A.(mail)
Ryszard Cetnarski, M.A. (mail)

Technicians:

Magdalena Majkowska, M.Sc. (mail)

Volunteers and co-workers:

Jan Jabłonkla, Ph.D., Warsaw University

Student volunteers:

Martyna Łempicka, Eng., (Warsaw University of Technology)
Ewa Nagórska, (Warsaw University)

Alumni and former assistants:

Jan Kamiński, Ph.D.(mail)
Wioletta Waleszczyk, Ph.D., D.Sc. (mail)
Gabriela Mochol, Ph.D. (mail)
Aleksander Sobolewski, Ph.D. (mail)
Marek Wypych, Ph.D. (mail)
Szymon Łęski, Ph.D. (mail)
Daniel Świejkowski, M.D., Ph.D. (mail)
Anaida Ghazaryan, Ph.D.
Stanisław J. Panecki, Ph.D. (mail),(www)
Paweł Musiał, Ph.D.,

PhD dissertations:

Jan Kamiński, "Mechanizmy integracji informacji zmysłowej u szczura: rola synaps elektrycznych", Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2012
Mateusz Gola, "Elektrofizjologiczne wskaźniki obniżenia sprawności uwagi w procesie starzenia", Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 2011
Aleksander Sobolewski, "Dynamika funkcjonalna korowo-wzgórzowej części układu czuciowego szczura w róznych stanach wzbudzenia", Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2011.
Gabriela Mochol,
Marek Wypych,
Daniel Świejkowski "Udział projekcji korowo-wzgórzowej w aktywności wzgórza wywołanej stymulacją wibrys", Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2007.
Kalina Burnat "Wykrywanie ruchu przez koty pozbawione widzenia kształtów we wczesnym okresie życia", Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2003.
Ewa Kublik "Modulacja przepływu informacji czuciowej w korze baryłkowej szczura wywołna działaniem nowych bodźców awersyjnych", Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 2000.
Paweł Musiał, "Przetwarzanie informacji w kolumnie kory baryłkowej szczura", Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1998.
Stanisław Panecki, "Opis aktywności elektrycznej błony neuronu determinowanej przez strukturę energetyczną kanałów jonowych zależnych od napięcia", Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1998.
Marek Bekisz, "Pobudzająca i hamująca pętla sprzężenia zwrotnego ciała kolankowatego bocznego u kota", Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa, 1995.

 Master dissertations:

Marcin Posel, M.A., Warsaw School of Social Sciences and Humanities (2011) "Neuronalne korelaty adaptacji w asocjacyjnej korze wzrokowej na przykladzie pola wrzecionowatego twarzy (FFA) - badanie fMRI".
Grzegorz Furga, M.Sc., Warsaw University, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics (2010) "Rekonstrukcja trójwymiarowych struktur mózgu przy użyciu geometrycznego wzrostu obszarów" (pdf), (neuroinformatics group).
Adam Busch, M.Sc., Warsaw University, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics (2010) "Separacja źródeł sygnałów neurobiologicznych metodami Analizy Składowych Niezależnych" (pdf), (neuroinformatics group).
Ewa Holt, M.A., Warsaw School of Social Sciences and Humanities (2010) "Wpływmedytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji" (pdf).
Mateusz Gola, M.A., Warsaw School of Social Psychology (2008) "Aktywnosc EEG w pasmie beta jako neuronalny korelat uwagi - zmiany zwiazane z wiekiem".
Ewa Baran, M.A., Warsaw School of Social Psychology (2007) "Znaczenie bioelektrycznej aktywnosci beta i gamma w procesach uwagi i percepcji wzrokowej".
Jan Kamiński, M.A., Warsaw School of Social Psychology (2007) "Uwaga wzrokowa a aktywność w pętlach korowo-wzgórzowych: Rola dwóch strumieni pasma beta ".
Aleksander Sobolewski, M.Sc., M.A., Warsaw School of Social Psychology (2007) " Funkcjonalny charakter epizodów oscylacji w paśmie alfa w korze baryłkowej szczurów rasy Wistar i Long-Evans".
Urszula Strzałek, M.A., Warsaw School of Social Psychology (2007) "Fizjologiczne korelaty pobudzenia kory mozgu".
Wojciech Bogdan, M.Sc., Warsaw University of Technology, (2005) "Badanie wpływu aktywności beta w pętli korowo-wzgórzowej na przepływ informacji w układzie wzrokowym kota".
Sławomir Jabłonowski, M.Sc., University of Warsaw, Dept. of Physics (2001) "Wpływ nowego bodźca awersyjnego na analizę widmową lokalnych potencjałów polowych (LFP) w korze czuciowej szczura".
Cezary Nowosad, M.Sc., University of Warsaw, Dept. of Physics (1999) "Zmiany aktywności kory baryłkowej szczura podczas procedury warunkowania rejestrowane metodą potencjałów wywołanych"
Paweł Musiał, Ph.D., University of Warsaw, Dept. of Physics (1992) "Jednostka przetwarzania informacji w ciele kolankowatym bocznym układu wzrokowego".