Sensory labs seminars

time: Wednesday, 10:30 am

location: Nencki Institute (Pasteura 3), conference room at 1st floor

official language: Polish / English
Old program:
2013.11.27 Jacek Rogala
"Przeglad wspolczesnej literatury dotyczacej neurofeedback'u (NFB). Wnioski z dotychczasowych powodzeń i niepowodzeń tych badań".

2013.11.13 Katarzyna Paluch will present results of her master thesis:
"Mózgowe korelaty odruchu wzdrygnięcia u ludzi - próba weryfikacji modelu zwierzęcego (badania z uzyciem metody fMRI)"

2013.11.06 Katarzyna Jurewicz
"Wpływ snu na złożony ¶lad pamięciowy, rola kontekstu w przypominaniu".

2013.10.23, 2013.10.30 dr Rafał Ku¶ z Wydziału Fizyki UW.
"Wielozmienny Algorytm Krocz±cego Dopasowania"

2013. 04-05 Jan Kamiński prowadził warsztaty z EEG-laba.

2013.02.27 Anna Maria Wieczorek
"Compensation through Increased Functional Connectivity:  Neural Correlates of Inhibition in Old and Young".

2013.02.21 Jan Jablonka
"Results of stroke studies".

2013.01.23 Zuzanna Borzymowska presented results of her master thesis:
 'Strategies of solving Bayesian problems'.

older seminars topics  at www.neuroinf.pl


top of page