Materiały przeglądowe i popularno-naukowe po polsku, polecane książki i rozdziały :

A. Wróbel, I. Sadowska (2014) Mózg a świadomość. Profundere scientiam. Biuletyn Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej nr 11:10-14, plik pdf.

K. Paluch, A. Wróbel (2014) Neurofeedback - wprowadzenie. Neuropedia - Encyklopedia Neuronauki 1(1):3; wersja 1, link do strony.

A. Wróbel (2010) Co widzi mózg? W: red. P. Francuz "Na sciezkach neuronauki", Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, plik pdf.

A. Wróbel, M. Bekisz, E. Kublik, P. Musiał (2002) Aktywacja pętli korowo-wzgórzowej układów zmysłowych ssaków w procesie uwagi. Działalność Naukowa PAN, wybrane zagadnienia. 2002, 13:42-45, plik pdf.

A. Wróbel (2002) Funkcjonalna analiza potencjałów wywołanych w korze czuciowej szczura. Post.Hig.Med.Dosw. 2002, 56, 3; 273-279, plik pdf

Wróbel A., Waleszczyk W. (2002). Zmysły. W: Encyklopedia multimedialna. PWN.pl, nr 13 "Nauki przyrodnicze". Wrocaw: PWN.

Wróbel A. (2002) Uwagi neurobiologa o problemie psychofizycznym. W: M.Jarymowicz, R.K.Ohme (red.), Natura automatyzmów - dyskusje interdyscyplinarne. Wyd. Instytutu Psychiatrii SWPS, Warszawa 2002. pp. 119-121, plik pdf

Wróbel A. (2001). Czy można wierzyć zmysłom? W: R.K.Ohme, M. Jarymowicz, J. Reykowski (red.). "Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji", Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii, pp 19-24.

Wróbel A. (2000) Pasmo beta a uwaga wzrokowa. Psychologia-Etologia-Genetyka, nr 1, str. 167-186, plik pdf

Wróbel A. (2000) Sztuczny mózg, sztuczna inteligencja. Kognitywistyka i media w edukacji, 3: 87-89.

Wróbel A. (1998) Podstawy elektrofizjologii potencjałów zbiorczych. W: M. Bijak (red.) Zastosowanie metod elektrofizjologicznych w badaniach mózgu. IF PAN, Kraków. pp. 43-54.

E. Kublik, P. Musiał. (1997) Badanie układów czuciowych metodą potencjałów wywołanych. Kosmos 46:327-336, plik pdf

A. Wróbel. (1997) Zbiorcza aktywość elektryczna mózgu. Kosmos 46:317-326, plik pdf

Wróbel A. (1997) W poszukiwaniu integracyjnych mechanizmów działania mózgu. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.): "Mózg a zachowanie" PWN, Warszawa. p. 460-486.

Wróbel A. (1997) Neuron i sieci neuronowe. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.): "Mózg a zachowanie". PWN, Warszawa. p. 40-67.

Wróbel, A. (1993) Jak działa mózg, czyli od receptora do percepcji. W: M. Kossut (red.) "Mechanizmy plastycznosci mózgu". PWN, Warszawa. p. 212-242.

Wróbel, A. (1993) Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne – funkcjonalna modyfikacja połączeń między komórkami nerwowymi. W: M. Kossut (red.) "Mechanizmy plastycznosci mózgu" PWN, Warszawa. p: 134-147.

Wróbel, A. (1991) Pamięć wzrokowa. W: M. Kossut (red.) "Mechanizmy uczenia się i pamięci" Wydawnictwo X. Kryspinów, p. 93-104.